Individuelle forløb

Hvem henvender et individuelt forløb sig til?

Et individuelt forløb er for dig, som fx:

 • Tager dig selv så seriøst, at du ikke vil nøjes med halve løsninger. Du ønsker fra starten af et forløb, der tager højde for, at krop, tanker, følelser og sjæl er gensidigt afhængige, og derfor alle skal inddrages, når du ønsker at skabe varig forandring i dit liv.
 • Oplever, at der er områder af dit liv eller din personlighed, som bliver ved med at stå i vejen for din livsudfoldelse og derfor behøver transformation.
 • Er klar til at gå gennem den psykiske smerte, som er nødvendig for at hele gammelt stof. Selvfølgelig med det mål at komme ud på den anden side af det, som hindrer dig i at opnå det, du ønsker dig i livet.
 • Brænder for at udvikle dig personligt og blive klogere på dig selv.
 • Har haft fokus på andre længe nok og nu vil sætte fokus på og forkæle dig selv.
 • Har haft en svær barndom og ikke vil tillade den at forpeste resten af dit liv.
 • Har et såret indre barn, som fylder for meget i dit voksenliv.
 • Har brug for traumeheling.
 • Vil styrke dit selvværd.
 • Vil finde hjem til dig selv.
 • Vil slippe afhængigheden af fx sukker, shopping, kærlighed, arbejde, bekymringer m.m.
 • Vil ud af medafhængigheden, så du kan begynde at leve dit eget liv.
 • Har problemer med at nå dine mål.
 • Har brug for at finde motivationen.
 • Vil lære at undgå overspringshandlinger.
 • Vil være fri for eksamensangst og præstationsangst, så du kan opnå de resultater, du fortjener.
 • Vil slippe perfektionisme.
 • Er i underskud, fordi du har haft en hård periode og derfor ikke har mere af give af – hverken til andre eller dig selv. Nu har du brug for at vende underskud til overskud.
 • Er gået ned med stress eller depression og vil tilbage på fode igen.

Hvad indebærer et individuelt forløb?

I et længerevarende individuelt forløb inddrager jeg de metoder, som egner sig bedst til det tema, du kommer med. Jeg tilstræber at arbejde både med din krops bevidste/ubevidste, tankemæssige/følelsesmæssige og psykiske/fysiske/energetiske plan. Derved skabes de bedste forudsætninger for, at du opnår en varig transformation.

Du skal naturligvis være parat til at arbejde med selv og gøre det nødvendige arbejde både i og uden for sessionerne. Ingen transformation sker af sig selv! Det er hårdt arbejde at skabe forandring, men med villighed og ærlighed både over for dig selv og mig – samt med min støtte og opbakning – er dit mål inden for rækkevidde.

Hvilke metoder indgår i et individuelt forløb?

Jeg tilbyder forløb, som tager højde for, at krop, tanker, følelser og sjæl er gensidigt afhængige. Det er min egen personlige erfaring, at der først sker en varig forandring, når de alle inddrages. Derfor har jeg uddannet mig så grundigt, at jeg kan tilbyde et bredt udvalg af metoder, der kommer hele vejen rundt.

I et forløb hos mig, vil du opleve, at jeg – selvfølgelig efter aftale med dig – inddrager coaching, hypnose, akupunktur, EFT, kropsterapi og/eller yoga. Hvilke metoder jeg inddrager, afhænger af det tema, du kommer med. Der er stor forskel på, hvilke metoder der egner sig bedst. Det kan du læse mere om under de forskellige temaer.

Læs om fordelene ved at vælge mig som din terapeut og behandler.

Forløb i 3 varianter

Forløb findes i 3 varianter:

 • 6 sessioner a 75 minutter
 • 12 sessioner a 75 minutter
 • 24 sessioner a 75 minutter

Ved alle 3 varianter anbefaler jeg, at du de første 4 gange kommer med højst en uges mellemrum. Derefter vurderer vi sammen, hvor tit du skal komme.

Et forløb kan bestå af én metode, fx akupunktur, eller en blanding af de metoder, der egner sig bedst til det tema, du ønsker min hjælp til. Jeg vil for det meste anbefale en blanding, da jeg er af den overbevisning, at krop, tanker, følelser og sjæl er gensidigt afhængige og derfor skal behandles i en sammenhæng.

Eksempel på et forløb med 6 sessioner

Et forløb med 6 sessioner og fokus på eksamensangst kan fx indeholde følgende. Du kan desuden tilkøbe øreakupunktur.

1. session Introsamtale med coaching.

Forberedelse til hypnose.

Giver erkendelser om angsten på det bevidste plan.
2. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Hypnose.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

3. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Coachingøvelse.

Arbejder på det bevidste plan.

Giver erkendelser og integrerer resultaterne af hypnosen på det bevidste plan.

4. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Hypnose.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

5. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

EFT.

Giver erkendelser og integrerer resultaterne af hypnosen på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens energetiske plan og anvendes som hjælp-til-selvhjælp i selve eksamenssituationen.

6. session Opsamling på de 5 første sessioner ved hjælp af coaching.

Repetition af EFT.

Hypnose.

Giver erkendelser på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens energetiske plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

Optimalt ligger de første 5 sessioner 2-3 måneder før eksamen. Dette tillader erkendelserne fra coachingen og den nye adfærd, som er indlært under hypnosen, at blive integreret i god tid før eksamen. Desuden giver det dig god tid til at øve dig på EFT, så det er naturligt og let for dig at bruge det som et hjælpeværktøj til at berolige dig selv i selve eksamenssituationen.

I de mellemliggende måneder træner du din nye adfærd, hver gang du har muligheden for det, fx ved fremlæggelser i skolen og ved at række hånden op i timerne. På den måde hjælper du forandringen og integrationen på vej. Desuden vænner du dig til at have fokus rettet på dig uden at gå i panik.

En til to uger før din eksamen kommer du til den sidste session, hvor du får genopfrisket det hele og slutter af med en hypnose, der giver dig det afsluttende løft inden eksamen.

Eksempel på et forløb med 12 sessioner

Her er et eksempel på, hvad et forløb med 12 sessioner kan indeholde, når temaet er styrkelse af selvværd. Du kan desuden tilkøbe øreakupunktur.

1. session Introsamtale med coaching.

Forberedelse til hypnose.

Giver erkendelser om temaet på det bevidste plan.
2. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Hypnose.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

3. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Coachingøvelse.

Arbejder på det bevidste plan.

Giver erkendelser og integrerer resultaterne af hypnosen på det bevidste plan.

4. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

EFT.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens energetiske plan og anvendes som hjælp-til-selvhjælp mellem sessionerne.

5. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Hypnose.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

6. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Coachingøvelse.

Arbejder på det bevidste plan.

Giver erkendelser og integrerer resultaterne af hypnosen på det bevidste plan.

7. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

EFT.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens energetiske plan og anvendes som hjælp-til-selvhjælp mellem sessionerne.

8. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Hypnose.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

9. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Coachingøvelse.

Arbejder på det bevidste plan.

Giver erkendelser og integrerer resultaterne af hypnosen på det bevidste plan.

10. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Kropsterapi.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens fysiske plan.

11. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Kropsterapi.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens fysiske plan.

12. session Afsluttende coachende samtale om, hvordan det var for dig før og nu, hvad du har lært om dig selv, og hvad du tager med dig videre.

Kropsterapi.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens fysiske plan.

Eksempel på et forløb med 24 sessioner

Hvis du fri af følgerne af en svær barndom, kan et forløb med 24 sessioner fx have følgende indhold. I sessionerne vil jeg instruere dig i EFT samt nogle yoga- og meditationsøvelser, som jeg vil opfordre dig til at lave mellem sessionerne.

1. session Introsamtale med coaching.

Forberedelse til hypnose.

Giver erkendelser om temaet på det bevidste plan.
2. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Hypnose.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

3. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Coachingøvelse.

Arbejder på det bevidste plan.

Giver erkendelser og integrerer resultaterne af hypnosen på det bevidste plan.

4. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Hypnose.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

5. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Coachingøvelse.

Arbejder på det bevidste plan.

Giver erkendelser og integrerer resultaterne af hypnosen på det bevidste plan.

6. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Hypnose.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

7. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Coachingøvelse.

Arbejder på det bevidste plan.

Giver erkendelser og integrerer resultaterne af hypnosen på det bevidste plan.

8. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Hypnose.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

9. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Coachingøvelse.

Arbejder på det bevidste plan.

Giver erkendelser og integrerer resultaterne af hypnosen på det bevidste plan.

10. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Hypnose.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på det ubevidste plan.

11. session Opsamling på forrige session ved hjælp af coaching.

Coachingøvelse.

Arbejder på det bevidste plan.

Giver erkendelser og integrerer resultaterne af hypnosen på det bevidste plan.

12. session EFT.

Instruktion i yoga- og meditationsøvelser.

Arbejder på kroppens energetiske plan og anvendes som hjælp-til-selvhjælp mellem sessionerne.

Arbejder på kroppens fysiske, psykiske og spirituelle plan og udøves derhjemme mellem sessionerne.

13. session EFT.

Forberedelse til akupunktur.

Arbejder på kroppens energetiske plan og anvendes som hjælp-til-selvhjælp mellem sessionerne.
14. session Kort coachende samtale om, hvordan du har det.

Akupunktur.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens energetiske plan.

15. session Kort coachende samtale om, hvordan du har det.

Akupunktur.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens energetiske plan.

16. session Kort coachende samtale om, hvordan du har det.

Akupunktur.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens energetiske plan.

17. session Kort coachende samtale om, hvordan du har det.

Akupunktur.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens energetiske plan.

18. session Kort coachende samtale om, hvordan du har det.

Akupunktur.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens energetiske plan.

19. session Kort coachende samtale om, hvordan du har det.

Akupunktur.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens energetiske plan.

20. session Kort coachende samtale om, hvordan du har det.

Kropsterapi.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens fysiske plan.

21. session Kort coachende samtale om, hvordan du har det.

Kropsterapi.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens fysiske plan.

22. session Kort coachende samtale om, hvordan du har det.

Kropsterapi.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens fysiske plan.

23. session Kort coachende samtale om, hvordan du har det.

Kropsterapi.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens fysiske plan.

24. session Afsluttende coachende samtale om, hvordan det var for dig før og nu, hvad du har lært om dig selv, og hvad du tager med dig videre.

Kropsterapi.

Arbejder på det bevidste plan.

Arbejder på kroppens fysiske plan.

NB: Der må højst gå en uge mellem akupunkturbehandlingerne, ellers får du ikke det optimale udbytte af dem.