EFT

Gitte, 52 år (forløb med coaching, hypnose og EFT):

"Efter et meget belastende forhold til en psykopatisk mand havde jeg brug for hjælp til at finde fodfæste, få luft, forstå, acceptere, tilgive ham og ikke mindst mig selv, bearbejde min sorg og især blive glad igen. I den anledning fik jeg Tine anbefalet af en anden terapeut, som mente, at Tines bredere viden og kompetencer matchede mine behov bedre.

At gå i terapi hos Tine var … pissehårdt, men samtidig en befrielse og en lise. Mange Kleenex'er har ladet livet hos hende. Det var hårdt, fordi det var en lang selverkendelsesproces, hvor jeg blandt andet måtte se i øjnene, at jeg kun kunne komme videre ved at arbejde med mig selv. Når jeg stejlede, fordi mine vante strategier blev udfordret, tog Tine mig tålmodigt med på omveje og fandt nye måder at tilrettelægge terapien på, indtil jeg var parat til at gå videre. Derigennem hjalp hun mig med at se tingene fra nye vinkler og opbygge nye og mere brugbare strategier.

Som terapeut og coach er Tine rigtig god til at lytte, og hun formår at stille præcis de spørgsmål, der skal til, for at processen er både udfordrende og udviklende. Samtidig er hun en empatisk person, som er meget dygtig og professionel. Hun er desuden både smilende, omsorgsfuld og autentisk.

Det var en stor fordel for mig, at Tine er i stand at kombinere så mange forskellige metoder i behandlingen. Ud over terapi og coaching viste det sig fx, at både EFT og hypnose er særdeles velegnede metoder for mig, og det afstedkom flere sessioner, hvor Tine anvendte disse metoder.

I løbet af terapien blev jeg takket være Tines hjælp langsomt glad igen. Jeg blev bevidst om mine egne iboende forcer, som jeg gennem et nyt fokus fik optimeret og lærte at mestre. Jeg gik altid fra Tine med en følelse af, at hun havde givet mig omsorg, samtidig med at jeg var blevet bedre i stand til at drage omsorg for mig selv. Jeg blev gennem sessionerne bevidst om mine værdier, grænser og styrker – og genvandt troen på MIG!

På baggrund af mine erfaringer, mine nyerhvervede kompetencer samt Tines væsen og professionalisme giver jeg hende min bedste anbefaling. Og skulle jeg igen få brug for fx terapeutisk coaching har jeg heldigvis stadig hendes nummer."

Hvad kan EFT hjælpe dig med?

Her er nogle eksempler på, hvad EFT kan hjælpe dig med:

 • Angst
 • Eksamensangst og præstationsangst
 • Tandlægeskræk
 • Flyskræk
 • Højdeskræk
 • Fobier
 • Sorg
 • Depression
 • Følelsesmæssige ubalancer
 • Begrænsende overbevisninger
 • Vrede
 • Stress
 • Søvnproblemer
 • Afhængighed
 • Rygestop
 • Vægttab
 • Spiseforstyrrelse
 • Traumer
 • PTSD
 • Tvangshandlinger/OCD
 • Fysiske ubalancer fx muskelspændinger
 • Allergi
 • Smerter
 • Hovedpine/Migræne

Sådan forløber en session med EFT

Første session

 • Første gang du kommer, begynder vi med en samtale, hvor du fortæller, hvorfor du er kommet, og hvad du ønsker min hjælp til. Jeg stiller dig nogle opklarende spørgsmål for at sikre mig, at jeg har forstået det hele rigtigt.
 • Derudover stiller jeg nogle generelle spørgsmål for at finde ud af, hvor du er i livet, og hvordan jeg bedst kan sammensætte et forløb til dig. Undervejs giver jeg dig feedback på det, du fortæller.
 • Derefter beder jeg dig om at leve dig ind i den negative følelse, som er forbundet med dit problem, og vurdere dens intensitet på en skala fra 1 til 10.
 • Herefter begynder selve tappingen, hvor jeg guider dig undervejs. Med mellemrum beder jeg dig vurdere, om følelsens intensitet er faldet.
 • Til sidst afrunder jeg sessionen med at spørge dig, hvad du tager med dig fra dagens session, og hvad du vil have fokus på til næste gang.

Efterfølgende sessioner

 • De efterfølgende sessioner begynder typisk med, at jeg spørger dig, hvordan det er gået siden sidst.
 • Det er min erfaring, at det har en god effekt at kombinere EFT med coaching. Derfor vil de efterfølgende sessioner typisk bestå af en vekslen mellem EFT og coaching. Dette sikrer dig det bedste og mest langtidsholdbare resultat af dit arbejde.
 • Fordi tapping er så let at lære, er det meget sandsynligt, at jeg vil opfordre dig til at udføre tapping mellem sessionerne for at forstærke effekten.

Om EFT

 • EFT står for Emotionel Freedom Technique og er en kendt behandlingsform inden for energipsykologien.
 • Det kaldes også akupunktur uden nåle, fordi det er baseret på det kinesiske meridiansystem, men anvender tapping på akupunkturpunkterne i stedet for nåle. Tapping vil sige at banke let på punkterne med fingerspidserne.
 • Ligesom akupunktur bygger EFT på tesen om, at alle negative fysiske og psykiske symptomer opstår på grund af ubalancer i kroppens energisystem. Formålet med EFT er derfor at genskabe balancen i energisystemet.
 • I en EFT-session tappes med fingerspidserne på udvalgte akupunkturpunkter i en bestemt rækkefølge, mens du fokuserer på dine negative følelser. Herved genskabes balancen i dit energisystem, og dette baner vejen for, at dine negative fysiske og psykiske symptomer kan aftage eller forsvinde. Hvor hurtigt ændringen sker, afhænger af problemets kompleksitet.
 • EFT er en slags psykologisk førstehjælp, der skaber et skift i din bevidsthed. Skiftet gør, at du kan slippe det, der låser dig fast, og begynde at tænke rationelt.
 • Gary Craig, som udviklede EFT, fik rigtig gode resultater ved at arbejde med hårdt belastede Vietnam-veteraner. Få sessioner med EFT gav dem bedre resultater end mange års terapi og medicinsk behandling.
 • Donna Bach og Gary Groesback, som er eksperter i biofeedback, har opdaget, at vores hjernebølger under EFT viser hurtige og betydningsfulde ændringer. De mønstre i hjernen, der er forbundet med stress, angst og stærke følelser, bliver kraftigt reduceret, og begge hjernehalvdele kommer i balance.
 • EFT er let at lære, og derfor kan du selv bruge metoden mellem sessionerne.