Essensforvandling

Hvad kan en Essensforvandling hjælpe dig med?

Gennem en Essensforvandling vil du opdage, at der i alle dine udfordringer gemmer sig en gave i form af en dyb indre tilstand af fx indre fred eller væren. En Essensforvandling vil give dig både selvindsigt og personlig udvikling.

Under en Essensforvandling kan du afdække de sider af dig selv, som du synes mindst om, og som står i vejen for, at du opnår de ting, du drømmer om i livet. Du kan fx forandre uhensigtsmæssig adfærd til konstruktiv adfærd – eller følelsesmæssige overreaktioner til hensigtsmæssige reaktioner.

Det er oplagt at vælge en Essensforvandling, hvis du gang på gang sætter dig mål, men ikke når dem. En Essensforvandling er en mulighed for at finde hjem til dig selv, så du fra dit mest fredfyldte sted kan skabe harmoni i krop, tanker og følelser. Derved kan de begynde at understøtte hinanden i stedet for at modarbejde hinanden.

En Essensforvandling er et meget kraftfuldt værktøj til forandring. Du kan fx arbejde med:

Sådan forløber en Essensforvandling

I en Essensforvandling guider jeg dig blidt gennem en proces, som hjælper dig til at forløse det problem, du kommer med.

Processen tager udgangspunkt i et adfærdsmønster, som du er træt af hos dig selv. Jeg hjælper dig fx med at finde ud af, hvornår dette adfærdsmønster kommer til udtryk, hvad det ønsker for dig, og hvad dets allerhøjeste hensigt er, det vil sige Essenstilstanden. Under dette arbejde opstiller jeg en hensigtsrække, som har Essenstilstanden som den øverste hensigt.

Derefter guider jeg dig baglæns gennem hensigtsrækken, mens du oplever, hvordan Essenstilstanden beriger og transformerer de øvrige hensigter, således at dit problem ændrer sig. Det hele sker under hypnose.

En Essensforvandling varer typisk 3 timer, og du skal derfor bestille 2 sessioner lige efter hinanden. Prisen for en Essensforvandling er derfor prisen for 2 sessioner.

De 5 Essenstilstande

En Essensforvandling hjælper dig med at blive bevidst om din inderste essens. Når du bliver bevidst om den, bliver det lettere for dig at skabe det liv, du drømmer om, og være i balance med dig selv.

Din inderste essens er den tilstand, du – ofte ubevidst – længes mest efter og ønsker mest for dig selv. Ironisk nok er det også den tilstand, du – ligeledes ubevidst – forsøger at opnå gennem din uønskede adfærd eller dine uønskede følelser.

Ifølge Connirae og Tamara Andreas har vi alle vores egen foretrukne Essenstilstand, som falder inden for 5 hovedgrupper af universelle tilstande:

  • Indre fred
  • Væren
  • Kærlighed
  • Følelsen af enhed
  • Følelsen af, at alt er ok

Om Essensforvandling

Core Transformation – eller på dansk Essensforvandling – blev udviklet i 1990’erne af Connirae og Tamara Andreas. Idéen bag metoden er, at der er en positiv hensigt bag enhver adfærd, følelse eller reaktion – også de negative.

Metoden viser, at der intet ondt er i os. Selv vores mest destruktive sider er et ubevidst forsøg på at finde ind til os selv.

Essensforvandling går ud på, at vi inden i os har forskellige delpersonligheder, som ønsker noget forskelligt og tilsyneladende modstridende for os.

Et par eksempler: Du har en delpersonlighed, som beslutter sig for at stoppe med at spise sukker, mens en anden delpersonlighed bliver ved med at spise sukker. Eller du har en delpersonlighed, som beslutter sig for at holde op med at ryge, mens en anden delpersonlighed fortsætter rygningen.

Dine modstridende delpersonligheder kan således stikke en kæp i hjulet på dine beslutninger og sabotere dine planer. Ved hjælp af en Essensforvandling er det muligt for dig at stoppe den indre konflikt og få de forskellige dele af din personlighed til at arbejde konstruktivt sammen.