Psykoterapi

Hvad kan psykoterapi hjælpe dig med?

Her er nogle eksempler på, hvad psykoterapi kan hjælpe dig med. Du kan læse mere om de enkelte temaer ved at klikke dig videre på linkene.

Personlige problemer:

Psykosomatiske symptomer:

 • Hovedpine, ondt i maven, kvalme m.m., som ikke har en fysisk årsag
Problemer i parforhold og relationer:

 • Kærestesorger
 • Svært ved at sætte grænser
 • Mister dig selv i forholdet
 • Kærlighedsafhængighed
 • Medafhængighed
 • Bange for nærhed
 • Problemer med kommunikationen
 • Sexproblemer
 • Sexafhængighed
 • Utroskab
 • Skal du blive eller gå fra din kæreste
 • Skilsmisse
 • Svært ved at komme videre efter skilsmisse
 • Udfordringer med opdragelse af børnene
 • Problemer i familien
 • Fastlåste og utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre

Problemer på arbejdspladsen:

 • Stress og udbrændthed
 • Samarbejdsproblemer
 • Mobning

Kriser:

Sådan forløber en session med psykoterapi

Første session

 • Første gang du kommer, begynder vi med en samtale, hvor du fortæller, hvorfor du er kommet, og hvad du ønsker min hjælp til. Jeg stiller dig nogle opklarende spørgsmål for at sikre mig, at jeg har forstået det hele rigtigt.
 • Derudover stiller jeg nogle generelle spørgsmål for at finde ud af, hvor du er i livet, og hvordan jeg bedst kan sammensætte et forløb til dig. Undervejs i sessionen giver jeg dig feedback på det, du fortæller.

Efterfølgende sessioner

 • De efterfølgende sessioner begynder typisk med, at jeg spørger dig, hvordan det er gået siden sidst. Hvis vi ikke allerede på forhånd har aftalt et tema for dagens session, spørger jeg dig, hvad der rører sig i dig, og hvad du ønsker at arbejde med i dag.
 • Med udgangspunkt i dit svar guider jeg dig herefter gennem en psykoterapeutisk samtale eller øvelse, som gør dig klogere på dig selv i forhold til det tema, du har valgt at arbejde med. Undervejs giver jeg dig feedback.
 • Til sidst afrunder jeg sessionen med at spørge dig, hvad du tager med dig fra dagens session, og hvad du vil have fokus på til næste gang.

Om psykoterapi

 • I psykoterapi arbejder du med din fortid, din nutid og din fremtid.
 • Formålet med psykoterapi er, at du ved hjælp af terapien finder løsninger på dine udfordringer gennem selverkendelse.
 • Psykoterapi kan hjælpe dig med at finde dig selv. Du får en større bevidsthed om dig selv, dine reaktionsmønstre og dine måder at være sammen med andre på. Derved kan du begynde at handle mere hensigtsmæssigt og blive mere tilfreds med dig selv og dit liv.
 • I psykoterapi får du ikke noget forærende – indsatsen skal komme fra dig selv! Forudsætningen for et vellykket terapiforløb er din parathed til åbent og ærligt at fortælle om dine inderste tanker og følelser – også selv om det er skamfuldt eller smertefuldt. Det kan være hårdt arbejde at gå i terapi!
 • Psykoterapi kan fx finde sted som individuelle forløb, parforløb og gruppeforløb.
 • Psykoterapi henvender sig til dig, som ønsker hjælp til personlig udvikling, eller som sidder fast i livet og har brug for hjælp til at komme videre og finde balancen.

Som psykoterapeut er jeg underlagt tavshedspligt og gennemgår løbende supervision og egenterapi.

Du kan læse om min uddannelse her.