Personlig udvikling

Camilla, 32 år (forløb med coaching, hypnose, akupunktur, kostvejledning og kropsterapi):

"Jeg opsøgte Tine, fordi jeg ikke var glad og overvejede at gå fra min kæreste. Jeg havde brug for hjælp til at komme frem til den rigtige beslutning. Derudover ønskede jeg at arbejde med min relation til mine forældre og mit selvværd.

Det var meget trygt at arbejde med Tine, og jeg følte, at tingene skete i mit tempo. Jeg kunne godt lide, at Tine brugte mange forskellige metoder, som hjalp mig på vej i min proces. Jeg blev udfordret på andre måder end blot gennem almindelig dialog. Gennem forløbet udviklede jeg mig personligt og kom frem til beslutninger, som jeg fandt rigtige for mig. Tine er lyttende, tryghedsskabende og kommer med brugbare løsningsforslag til en given situation.

Det var en kollege, som anbefalede Tine til mig, og jeg vil bestemt anbefale hende videre, da hun har hjulpet mig utroligt meget i en særligt svær situation og hjulpet mig til at udvikle mig personligt. Jeg har faktisk allerede anbefalet hende videre."

Hvad er personlig udvikling?

Personlig udvikling er en proces, hvor du bliver mere bevidst om din adfærd, dine tankemønstre og dine følelser.

Uanset om du gør noget aktivt for at udvikle dig personligt, gør du det hele livet igennem. Udvikling er en fremadskridende proces.

Din personlige udvikling kan fremprovokeres af udefrakommende begivenheder, som du ikke har nogen indflydelse på, fx skilsmisse, dødsfald i familien m.m.

Du kan også aktivt vælge at udvikle dig personligt ved at arbejde med dig selv i fx coaching eller psykoterapi.

Fordele ved personlig udvikling

Du opnår mange fordele ved at udvikle dig personligt.

Fx kan du:

Personligt har jeg oplevet, at mit liv er blevet bedre og bedre, jo mere jeg har udviklet mig personligt. Ting, jeg ikke var bevidst om tidligere i mit liv, er jeg bevidst om. Det betyder blandt andet, at det i dag er mig, der er herre over min adfærd, mine tankemønstre og mine følelser – og ikke dem, der er herre over mig.

Metoder, jeg anvender til personlig udvikling

De mest oplagte metoder til personlig udvikling er coaching og psykoterapi. De giver dig begge masser af indsigter og erkendelser om dig selv på det bevidste plan.

Hvis du har gamle mønstre og vaner, som du vil ændre, er hypnose en effektiv metode. Det har den fordel, at det hjælper dig med at ændre adfærden på dit ubevidste plan.

Kropsterapi hjælper dig med at få erkendelser om dig selv på både det fysiske og psykiske plan, når du under behandlingen bliver opmærksom på, hvor din krop har opbygget fysiske blokeringer.

Et forløb med yoga og meditation kan bidrage til at give dig erkendelser om dig selv på det fysiske og spirituelle plan.

Træf allerede nu en beslutning om at bestille en tid hos mig, hvis du vil arbejde med din personlige udvikling.

Jeg har god erfaring med at hjælpe mine klienter med personlig udvikling.

Desuden har jeg selv gået vejen, hvilket du kan læse om i menupunktet Om Tine.