Slip perfektionismen

Hvad er perfektionisme?

Perfektionisme er et personlighedstræk, som er kendetegnet ved, at du har høje standarder og stiller høje krav til din egen og andres adfærd. Så høje, at de er meget svære eller helt umulige at nå!

Det er selvfølgelig godt at have høje standarder og stille krav til sig selv. Men hvis du er perfektionist, stræber du hele tiden efter at gøre dit bedste – også selv om det har negative konsekvenser.

Perfektionisme er en besættelse, som medfører, at du ikke kan acceptere fejl eller mangler. Der er hele tiden ting, du skal gøre bedre, og pligter, du skal tage dig af. Derfor er det svært at give dig selv lov til at slappe af og være spontan og impulsiv. Det er hårdt arbejde at være perfektionist!

Samtidig er det perfekte en illusion. For hvad er det egentlig at være perfekt? Og hvem bestemmer, hvad der er perfekt? Det er med andre ord umuligt at være eller gøre noget helt perfekt! Så at stræbe efter det perfekte giver automatisk en masse nederlag.

Når det ikke lykkes dig at leve op til dine høje standarder og krav, dømmer du sig selv meget kritisk og hårdt. Dit fokus er på det negative frem for på det positive. Du er aldrig helt tilfreds med dig selv, og det går ud over dit selvværd!

Nogle perfektionister er perfektionistiske på alle områder af livet fx uddannelse, arbejde, udseende, vægt, sport, renlighed, relationer osv. Andre perfektionister er kun perfektionistiske på ét eller få områder af livet.

Symptomer på perfektionisme – test dig selv

Du kan tjekke, om du er perfektionist, ved at besvare disse spørgsmål:

 • Stille du ekstremt høje krav til dig selv i mange forskellige situationer?
 • Har du tit en følelse af, at du ikke har gjort det godt nok?
 • Er du bange for at begå fejl, og kan du næsten ikke leve med at begå fejl?
 • Er du meget kritisk over for dig selv, når du ikke har levet op til dine egne krav og forventninger til dig selv?
 • Føler du, at du skal være perfekt for at være god nok?
 • Føler du, at du skal være perfekt for at blive accepteret af andre?
 • Føler du dig mindre værd, når du ikke leverer et perfekt resultat?
 • Begynder du at stille nye krav til dig selv, så snart du har levet op til de gamle?
 • Er det sjældent, at du giver dig selv lov til at slappe af og lave ingenting?
 • Føler du dig nogle gange psykisk utilpas og stresset, fordi du stiller for høje krav til dig selv?
 • Er det nogle gange vigtigere for dig at være perfektionistisk, end at afstemme med dig selv og andre, om det er nødvendigt at være det?
 • Har du svært ved at vurdere, hvornår det er vigtigt at yde dit bedste, og hvornår du kan slappe lidt af og bare blive færdig med tingene?
 • Retter du tit det, du har lavet, igen og igen?
 • Udsætter eller opgiver du nogle gange store opgaver på forhånd, fordi dine forventninger til dig selv er så store, at du ved, det bliver næsten umuligt at leve op til dem?
 • Føles perioder med eksamener eller store projekter ekstremt stressende for dig? Og betyder de, at du enten arbejder på højtryk hele tiden, eller at du udskyder arbejdet til sidste øjeblik?
 • Oplever du, at du enten arbejder hårdt for sagen, fordi du er sikker på, at dit projekt bliver en succes? Eller at du helst lader være med at aflevere noget som helst, fordi du er i tvivl, om projektet bliver en succes?
 • Har du svært ved at tage imod komplimenter, fordi du tænker, at den anden gav dem til dig for at være flink?
 • Har du svært ved at tage imod kritik?
 • Har du svært ved at arbejde sammen med andre – enten fordi du er bange for, de skal opdage, at du ikke er perfekt, eller fordi de ikke kan leve op til dine standarder?
 • Har du svært ved at træffe beslutninger, fordi du er bange for ikke at træffe den rigtige beslutning?
 • Har du tit brug for, at andre bekræfter dig i, at det, du gør, er godt nok?

Hvis du kan svare ja på mange af spørgsmålene, vil jeg klart anbefale dig at arbejde med at slippe perfektionismen. Det kan du gøre i terapi hos mig.

Hvad kan perfektionisme føre til?

At udsætte ting eller lave overspringshandlinger

Det er svært at gå i gang med en opgave, hvis du har meget store krav og forventninger til dig selv og er bange for ikke at kunne leve op til dem. Så er det måske lettere at lade være med at gå i gang – eller at lave noget helt andet.

Læs mere her, hvis du vil undgå overspringshandlinger.

At undgå ting

Hvis du har urealistiske forventninger til dig selv, kan det være lettere helt at lade være med fx at skrive opgaven, søge jobbet osv.

Det kan også være, at du oplever at få en skriveblokering, lige som du skal til at gå i gang med opgaven eller skrive din jobansøgning.

På den måde beskytter du ubevidst dig selv mod nederlag.

Stress, søvnproblemer, angst og depression

Perfektionister er mere udsatte for stress end andre, og med stress følger ofte søvnproblemer.

Svær perfektionisme kan også føre til udviklingen af angst og depression, hvis den ikke behandles.

Lavt selvværd

Fordi du stiller så høje krav til dig selv, at det er nærmest umuligt at leve op til dem, oplever du sjældent at få en succes. Det påvirker dit selvværd negativt.

Læs mere her, hvis du har brug for at styrke dit selvværd.

Problemer i tætte relationer

Måske holder du andre mennesker på afstand og har svært ved at åbne dig op over for dem, fordi du er bange for, at de skal opdage, at du ikke er perfekt. På den måde går du glip af at opleve nærhed i dine relationer.

Du kommer desuden let til at opleve utilfredshed i dine venskaber og parforhold, fordi du stiller lige så høje krav til andre som til dig selv. Og andre kan leve lige så lidt op til de høje krav, som du selv kan.

Årsager til perfektionisme

Bag perfektionisme ligger dybest set angsten for fx at blive afvist, forladt og kritiseret, og denne angst holder perfektionismen ved lige. Derudover kan der være forskellige årsager til perfektionisme.

Dine gener

Perfektionisme kan arves fra tidligere generationer gennem generne. Dine gener har altså indflydelse på, om du udvikler perfektionisme eller ej.

Det er dog miljøet, som har størst indflydelse på, om du udvikler perfektionisme. Og selv om du har fået perfektionisme ind med generne, kan den stadig ændres eller mindskes.

Perfektionistiske forældre

Hvis dine forældre var perfektionistiske og stillede meget høje krav til sig selv, kan du have lært den perfektionistiske adfærd af dem.

Kaotisk barndomshjem og utjekkede forældre

Du kan også have udviklet perfektionisme, fordi du voksede op i et kaotisk og utrygt barndomshjem, hvor det var dig, der måtte gøre alt for at kontrollere og holde sammen på det hele.

Eller som en reaktion på, at du ikke vil ende som dine utjekkede forældre.

Kritik for ikke at være perfekt

Måske stillede dine forældre meget høje krav til dig og skældte ud, når du ikke levede op til deres forventninger. Måske blev du oven i købet straffet eller kritiseret. I så fald kan perfektionismen være opstået, fordi du oplevede, at du var nødt til at leve op til de høje krav for at blive elsket og accepteret.

Desuden får skæld ud, straf og kritik dig til at føle dig skamfuld. Skammen får dig til at forsøge at præstere endnu bedre næste gang for at dække over det, du føler dig skamfuld over. Derfor er skam tæt forbundet med perfektionisme.

Ros for at være perfekt

Perfektionismen kan være opstået, hvis det var et gennemgående mønster i din barndom, at du blev belønnet af fx dine forældre og lærere for at være perfekt.

Måske fik du kun ros, når du klarede dig godt i skolen, og så begyndte du at tænke, at andre mennesker godt kunne lide dig og var stolte af dig, når du klarede dig godt.

Hvis du blev ved med at klare dig godt, oplevede du ikke, at andre også kunne lide dig og var stolte af dig, når du klarede dig mindre godt. Derfor udviklede du måske den tankegang, at andre kun kunne lide dig og var stolte af dig, når du klarede dig godt!

Lavt selvværd

Lavt selvværd og perfektionisme følges ofte ad. Hvis du har lavt selvværd, føler du dig ikke værdifuld eller god nok som den, du er. Måske føler du, at du kun har værdi som menneske, når du udretter en masse og opnår gode resultater.

Perfektionismen opstår, når du forsøger at kompensere for dit lave selvværd ved at stille enormt høje krav til dig selv. Kun når du præsterer godt og derigennem får andres anerkendelse, føler du dig god nok.

Læs mere her, hvis du har brug for at styrke dit selvværd.

Sådan kommer du af med perfektionisme

For at komme af med perfektionisme skal du først og fremmest acceptere, at du er perfektionist. Du skal finde ud af, hvorfor og hvad det giver dig at være perfektionistisk, og hvordan du kan give dig selv det på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

Dine uhensigtsmæssige tanker skal ændres, så de bliver hensigtsmæssige, fx:

 • Dine tanker om, at du kun er god nok, når du udretter en masse og opnår gode resultater.
 • Dine tanker om, at du ikke er god nok, når du ikke udretter noget eller begår fejl.
 • Dine tanker om, hvor vigtigt det er, at du lever op til dine høje krav til dig selv.
 • Dine tanker om, at andre tænker dårligt om dig eller afviser dig, når du ikke yder dit bedste.

Din uhensigtsmæssige indre dialog skal ændres, så den bliver hensigtsmæssig, fx:

 • I stedet for at fortælle dig selv om alt det, du bør og skal gøre, skal du mærke efter, hvad du egentlig vil og har lyst til.
 • Du skal lære at være din egen ven, som taler kærligt til dig selv og behandler dig selv omsorgsfuldt og medfølende.

Dine uhensigtsmæssige adfærdsmønstre skal ændres, så de bliver hensigtsmæssige, fx:

 • Du skal lære at lade være med enten at arbejde alt for hårdt eller helt at opgive at afslutte dine projekter.
 • Du skal lære at gøre dig umage, uden at det bliver tvangspræget.
 • Du skal lære, hvordan du tager beslutninger, som er gode uden at være perfekte.
 • Hvis du har det med at udsætte tingene til sidste øjeblik, skal du lære at gå i gang i god tid og undgå overspringshandlinger.

Metoder, jeg anvender til perfektionisme

Gode metoder ved perfektionisme er især psykoterapi, coaching, hypnose og EFT.

Psykoterapi og coaching arbejder på det bevidste plan og hjælper dig fx med at få erkendelser og indsigter om, hvorfor perfektionismen er opstået, hvad den giver dig, og hvordan du kan give dig selv det på en mere hensigtsmæssig måde.

Hypnose hjælper dig med at få ting frem i lyset, som ligger på dit ubevidste plan, fx ting, som du har fortrængt. Desuden hjælper hypnose dig med at ændre dine uhensigtsmæssige mønstre til hensigtsmæssige mønstre.

Jeg vil fx anbefale dig den særlige hypnosemetode, som hedder Essensforvandling. Den hjælper dig med at skabe forandring ved at finde ud af, hvad du længes mest efter inderst inde.

Ved hjælp af EFT, som også kaldes akupunktur uden nåle, kan du berolige dig selv, når perfektionismen melder sig mellem sessionerne.

Ved behov kan terapien suppleres med akupunktur, som skaber flow på kroppens energetiske plan og samtidig virker beroligende.

Fordi det er vigtigt, at du får positive erfaringer med, at du er god nok, når du ikke er perfekt, vil jeg give dig hjemmeopgaver som fx:

 • Øv dig i levere 80 % i stedet for 100 % – og se, hvad der sker.
 • Øv dig i at beslutte, hvilke opgaver der er meget vigtige for dig, og hvilke der er mindre vigtige.
 • Brug affirmationer, fx: Jeg er god nok, når jeg præsterer 80 %.
 • Øv dig i at sætte realistiske mål.
 • Øv dig i at sige ”Nu er det godt nok” og ”Pyt”.
 • Mind dig selv om, at du lærer noget, hver gang du begår fejl.
 • Øv dig i at holde fri, hygge dig og lave ingenting.

Træf allerede nu en beslutning om at bestille en tid hos mig, hvis du vil slippe af med perfektionisme.

Du er velkommen i min klinik.

Læs om mig i menupunktet Om Tine.