Slip afhængigheden

slip afhængigheden

Den afhængige personlighed

Afhængige personer har en afhængig personlighed.

Det vil sige, at de har nogle bestemte karaktertræk, som går igen, uanset om afhængigheden er rettet mod alkohol, stoffer, cigaretter, mad, sukker, arbejde, motion, sex, kærlighed, bekymringer, tv, spil, shopping eller andet.

Der kan være forskellige grunde til, at man får en afhængig personlighed.

Hvis du fx er vokset op med forældre, som var afhængige, er der stor sandsynlighed for, at du selv har fået en afhængig personlighed. Ud over at du måske har fået den via generne, har du lært den ved at opleve dine forældre udspille de afhængige karaktertræk igen og igen i din barndom.

En anden mulighed er, at du som teenager fik en vennegruppe, hvor alkohol eller stoffer var omdrejningspunktet for samværet.

Kendetegn for den afhængige personlighed

Kendetegn ved den afhængige personlighed er fx:

  • En stræben efter at komme gennem livet med mindst mulig smerte og mest mulig nydelse.
  • En følelse af dyb ensomhed.

Den afhængige personlighed udviser generelt en meget stor ulyst til at mærke ubehagelige følelser, som derfor bliver holdt på afstand med stoffet.

Selvfølgelig ønsker vi alle til en vis grad at undgå smerte og ubehagelige følelser og at have mest mulig nydelse i livet. Men en person med en afhængig personlighed er fuldstændig styret af dette. Enhver følelse af ubehag er en impuls til at handle afhængigt.

Et eksempel: Når en sukkerafhængig føler sig ked af det, vil hun/han ikke registrere det som en følelse, men som en tilskyndelse til at spise eller drikke noget sødt.

Hvornår er der tale om afhængighed?

Du kan genkende en afhængig person på dette:

  • Afhængigheden er en mental besættelse og en tvangsmæssig adfærd.
  • Afhængigheden medfører, at personen mister kontrollen og bliver ved med at bruge sit stof, selv om det gentagne gange har haft negative konsekvenser.
  • Det er stoffet, som kontrollerer personen – og ikke omvendt.

Hvis du kan nikke genkendende til denne beskrivelse, er du afhængig og bør hurtigst muligt arbejde dig fri af din afhængighed.

Afhængighed har det nemlig med at eskalere! Det er en vej, som kun går én retning – nedad! Det skyldes, at kroppen vænner sig til stoffet, og at der derfor skal mere og mere til for at mærke virkningen.

Vejen ud af afhængigheden

Det første skridt, når du vil ud af en afhængighed, er at erkende og acceptere, at du er afhængig. Altså at stå helt og fuldt ved det og være ærlig om det.

Det kan imidlertid være det sværeste skridt, for du er sandsynligvis blevet så god til at feje problemerne ind under gulvtæppet, benægte dem og flygte fra dem ved hjælp af dit stof, at du ikke er i stand til at se virkeligheden i øjnene.

Mange afhængige ser derfor først deres afhængighed i øjnene, når de har nået bunden. Når de er sunket så dybt, at det ganske enkelt ikke er muligt at synke dybere.

Det gode ved at nå bunden er imidlertid, at derfra er der kun én vej – nemlig op!

Det, som jeg i det efterfølgende skriver om vejen ud af afhængigheden, står helt for min egen regning. Det gør det, fordi det handler om mine personlige erfaringer.

Når du har erkendt din afhængighed, begynder et stort arbejde med dig selv, som du med fordel kan gøre både i terapi og et 12-trins-program. De to metoder supplerer hinanden virkelig godt!

Der er 4 vinkler, som især skal tænkes ind i dit arbejde, når du vil fri af en afhængighed:

Slut fred med dine ubehagelige følelser

Som afhængig er dit primære fokus at undgå dine ubehagelige følelser. Det er grunden til, at du benytter dit stof igen og igen.

Når du vil ud af afhængigheden, skal du begynde at mærke dine ubehagelige følelser i stedet for at flygte fra dem. Og indrømmet, det stinker – og det gør ondt som ind i h……! Derfor vil jeg også anbefale dig at gøre det med en god og støttende terapeut, som ved, hvad det handler om, og selv har gået vejen. Fx mig!

Ved at begynde at mærke alle de ubehagelige følelser, som du er flygtet fra – måske hele livet – giver du dig selv en mulighed for at slutte fred med dem. Og når du har sluttet fred med dem, behøver du ikke være bange for dem og flygte fra dem længere. Derved bliver det muligt for dig at leve et stoffrit liv.

Gennem dit arbejde med dig selv vil du sandsynligvis opdage, at de svære følelser, som du er flygtet fra hele dit liv, er langt mindre farlige for dig, end det, du flygter ind i, når du misbruger alkohol, stoffer, spil, mad, sukker osv. Det var i hvert fald det, det skete for mig.

Så altså – selv om arbejdet med at give dine ubehagelige følelser plads virkelig stinker, så se i øjnene, at du har et valg: Du kan blive ved med at bruge dit stof til at flygte fra dine ubehagelige følelser resten af livet – og leve et liv i afhængighed. Eller du kan vælge at bruge en kortere periode på at slutte fred med dine ubehagelige følelser og give dig selv muligheden for at få et godt og stoffrit liv.

Hvad vælger du?

Sørg over de ting i livet, som du ikke har sørget over

De ubehagelige følelser, som du bruger dit stof til at flygte fra, kan meget let være opstået allerede i din barndom. De kan selvfølgelig også være opstået senere i livet.

For at sætte dig selv fri af gamle følelser, som stadig tynger dig, må du både mærke følelserne og sørge over de ting, som fik følelserne til at opstå.

Med min hjælp kan du give dig selv lov til at mærke de ubehagelige følelser og sørge over ting, som du ikke har sørget – eller sørget nok – over. Fx fordi du var barn og ikke vidste, at tingene burde have været anderledes, end de var. Ved at sørge over ting, som du ikke har fået sørget over, lærer du at have empati med dig selv. Du heler dig selv og slutter fred med de ubehagelige følelser.

Når du ikke længere har gamle, ubehagelige følelser gemt væk, men har fundet dem frem, mærket dem og sørget over det, der skulle sørges over, har du ingen grund til at flygte fra følelserne mere. Og så er vejen hen mod et stoffrit liv mulig.

Ryd op efter dig og sig undskyld for det rod, du har lavet

I den periode, hvor afhængigheden har kontrollen, laver du sikkert en masse rod og behandler dig selv og andre rigtig dårligt. Det betyder, at du får det rigtig dårligt med dig selv og er nødt til at holde de ubehagelige følelser over det på afstand med dit stof.

For at komme fri af din afhængighed og holde dig sober, må du sørge for at rydde op efter dig selv:

  • Tag ansvar for ting, du eventuelt har ødelagt eller stjålet, ved at erstatte dem. Eller gør noget andet for at gøre det godt igen.
  • Sig undskyld til de mennesker, som du har såret – ikke mindst dig selv. Og spørg, hvordan du kan gøre det godt igen.

På den måde får du vasket tavlen ren, og du får selvrespekt og en god selvfølelse, som får dit selvværd til at vokse. Derved slipper du af med de ubehagelige følelser, som hindrer dig i at leve et stoffrit liv.

Opbyg tilliden til dig selv

Som afhængig svigter du dig selv og andre igen og igen, og det gør, at du fuldstændig mister tilliden til dig selv og får det rigtig dårligt med dig selv. Det er simpelthen ikke til at holde ud at have det så dårligt med dig selv, og derfor er du nødt til at holde de ubehagelige følelser på afstand med dit stof.

Når du i stedet begynder at behandle dig selv og andre godt samt at holde dine aftaler med dig selv, får du erfaring med, at du kan stole på og have tillid til dig selv. Det vil medføre, at du ikke længere behøver frygte dig selv, men i stedet kan føle dig tryg og stolt over dig selv og have positive følelser for dig selv.

Når du ikke længere har ubehagelige følelser om dig selv, som du har brug for at flygte fra, men i stedet har tillid til dig selv og dine kompetencer, vokser dit selvværd. Det gør det meget lettere at sige farvel til dit stof.

Bliver du nogensinde helt fri af afhængigheden?

Der er mange, som mener, at man kan blive helt fri af en afhængighed. Personligt mener jeg det ikke.

Hvis du er afhængig af et stof, så er du det efter min mening resten af livet og må tage dine forholdsregler over for det stof – og andre afhængighedsskabende stoffer – resten af livet.

En person med en afhængig personlighed bliver simpelthen let afhængig og kan derfor blive afhængig af et utal af ting. Når det er sagt, har den enkelte selvfølgelig typisk sine præferencer, som så fx kan være alkohol, rygning, slik osv.

Når den afhængige aldrig kan blive helt fri af sin afhængighed, handler det i stedet om at blive passiv afhængig. Det vil sige, at du har erkendt, at du er afhængig og som en følge deraf holder dig stoffri.

For at blive passiv afhængig skal du lære at kontrollere din afhængighed, så det er dig selv og ikke dit stof, som er herre over dit liv. For de fleste er det lettest at opnå dette ved helt at holde sig fra stoffet.

Men hvis din afhængighed fx er mad eller kærlighed, er det en anden sag. Vi har alle brug for både mad og kærlighed for at overleve, så derfor er det ikke en mulighed at afholde dig fra dit stof. I stedet må du lære at leve med stoffet på en hensigtsmæssig måde.

Jeg har selv måttet lære at leve med kærlighedsafhængighed på en hensigtsmæssig måde, så jeg ved, hvad jeg taler om.

Hvilke afhængigheder behandler jeg?

Du er velkommen i terapi hos mig, hvis du gerne vil have min hjælp til at komme fri af en afhængighed af fx sukker, arbejde, motion, kærlighed, bekymringer, tv eller shopping.

Hvis du er afhængig af alkohol, stoffer, sex, mad og spil, tager jeg dig først i behandling, når du har været helt fri af dit stof i mindst 2 måneder. Du skal således betragte terapien hos mig som en hjælp til at forblive stoffri.

Du skal vide, at du kun kan stoppe en afhængighed, hvis du er topmotiveret og villig til selv at arbejde hårdt for sagen. Hvis du ikke er det, kan du finde bedre måder at bruge dine penge på end ved at gå i terapi.

Selv med hypnose skal du ikke forvente noget quick fix!

Hvis du til gengæld både har en af de afhængigheder, som jeg arbejder med, og samtidig er topmotiveret og villig til selv at arbejde hårdt for at blive fri af afhængigheden, så er du velkommen til at bestille en tid hos mig.

Hvis du er i tvivl, om du kan gå i terapi hos mig med din afhængig, så ring og spørg mig, inden du bestiller en tid.

Personligt har jeg erfaring med at blive fri af sex- og kærlighedsafhængighed samt sukkerafhængighed.

Metoder, som jeg anvender til afhængighed

De metoder, som jeg finder mest virkningsfulde ved afhængigheder, er psykoterapi, coaching, hypnose, akupunktur og EFT.

Psykoterapi og coaching arbejder på det bevidste plan og hjælper dig med at få erkendelser og indsigter om, hvorfor din afhængighed er opstået, hvad du flygter fra ved hjælp af afhængigheden, hvad der trigger afhængigheden, hvad du dybest set længes efter, og hvordan du kan give det til dig selv uden dit stof m.m.

Hypnose hjælper dig med at få de ting frem i lyset, som ligger på dit ubevidste plan. Fx de ting, som du har fortrængt eller fejet ind under gulvtæppet. Desuden hjælper hypnose dig med at ændre dine uhensigtsmæssige mønstre på det ubevidste plan.

Akupunktur – fx øreakupunktur – beroliger kroppen og hjælper den derved med at give slip på afhængigheden på det fysiske og energetiske plan.

Ved hjælp af EFT, som også kaldes akupunktur uden nåle, kan du hjælpe dig selv, når du fristes til at give efter for trangen til dit stof mellem sessionerne.

Træf allerede nu en beslutning om at bestille en tid hos mig, hvis du er villig til at arbejde hårdt for at komme fri af din afhængighed af cigaretter, sukker, arbejde, motion, kærlighed, bekymringer, tv eller shopping.

Jeg har god erfaring med at hjælpe mine klienter med at blive fri af forskellige former for afhængigheder.

Desuden har jeg selv gået vejen, hvilket du kan læse om i menupunktet Om Tine.