Styrk dit selvværd

Sådan opstår dårligt selvværd

Et dårligt selvværd kan være opstået allerede i barndommen.

Hvis du fx voksede op med forældre, som havde dårlige forældrekompetencer på grund af alkohol, stoffer, psykisk sygdom eller lignende, led dit selvværd sandsynligvis skade.

Det kan også have lidt skade, fordi du havde meget strenge eller meget religiøse forældre, som stillede så høje krav til dig, at det var svært for dig at indfri dem.

Hvis du gang på gang oplevede, at dine forældre prioriterede alkohol, stoffer, religion, arbejde eller andet over dig, eller at du aldrig kunne gøre noget godt nok, er det logisk, at du ikke følte dig hverken god nok eller særligt vigtig.

Dermed blev dit dårlige selvværd grundlagt.

Dårligt selvværd kan også være opstået senere i dit liv.

Hvis du fx på et tidspunkt havde en gruppe venner eller kolleger, som nedgjorde eller udnyttede dig. Eller hvis du var i et parforhold, hvor dine grænser blev overskredet.

Symptomer på dårligt selvværd

Her er en række spørgsmål, som kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har et dårligt selvværd:

 • Føler du tit, at du ikke er lige så vigtig som andre mennesker?
 • Føler du, at du ikke har lige så meget ret til at være der, hvor du er, som andre mennesker?
 • Synes du, at andre er bedre, vigtigere, klogere, dygtigere, pænere osv. end dig?
 • Føler du dig tit svigtet, fordi andre ikke lever op til den standard, du sætter for at være kæreste, familiemedlem, ven, studiekammerat, kollega osv.?
 • Føler du, at du ikke har lige så meget ret til dine meninger som andre?
 • Sætter du dig selv og dine ønsker og behov til side, så andre kan få deres ønsker og behov opfyldt først?
 • Føler du dig tit forkert?
 • Føler du, at du ikke fortjener kærlighed, respekt og anerkendelse fra andre – eller fra dig selv?
 • Tænker du for meget over, hvad andre siger?
 • Tager du tit det, andre siger, meget personligt?
 • Søger du konstant andres accept og anerkendelse?
 • Tænker du en masse dårlige tanker om dig selv?
 • Er du meget kritisk over for dig selv?
 • Stiller du meget høje krav til dig selv?
 • Lider du af perfektionisme?

Hvis du har svaret ja på disse spørgsmålene, har du med stor sandsynlighed et dårligt selvværd.

Selvværd er din vigtigste ressource

Hvorfor er det så vigtigt at have et godt selvværd? Fordi det påvirker hele den måde, du er i verden på!

Personligt tror jeg, at et godt selvværd er din allervigtigste ressource!

Med et godt selvværd tænker du gode tanker om dig selv og har gode følelser om dig selv. Du vil ene og alene byde dig selv gode ting i livet, fordi du mener, at du fortjener det bedste.

Et godt selvværd får dig til at spise sundt, holde dig i form, omgive dig med gode venner og en partner, som er der for dig og får det bedste frem i dig, samt vælge et job, som giver dig værdi på alle planer osv.

Metoder, som jeg anvender til at styrke dit selvværd

Metode, som jeg anvender og finder velegnede, når det handler om at opbygge dit selvværd, er psykoterapi og coaching, som giver erkendelser på dit bevidste plan. Enhver forandring begynder med, at du erkender behovet for forandring.

Når du har gjort dig en række erkendelser, vil du typisk have brug for at dykke dybere og arbejde med ting, som du har fortrængt. Disse ting kan nemlig stå i vejen for en forandring. Derfor er det en fordel at arbejde med dem ved hjælp af hypnose, som arbejder på dit ubevidste plan.

Derudover anvender jeg ofte EFT, som er let at lære, og som du derfor kan bruge mellem sessionerne. Fx når der er risiko for, at dine gamle mønstre tager over. Eller når du er bange for at bryde gamle mønstre og integrere ny adfærd, fordi det er utrygt at gøre noget andet, end du plejer.

Træf allerede nu en beslutning om at bestille en tid hos mig og få styrket dit selvværd.

Jeg har god erfaring med at hjælpe mine klienter med at få et godt selvværd.

Desuden har jeg selv gået vejen, hvilket du kan læse om i menupunktet Om Tine.

Under individuelle forløb kan du se et eksempel på, hvad et forløb kan indeholde, når temaet er styrkelse af selvværd.