Traumeheling

Hvad er et traume?

Et traume er en tilstand af høj stress og fastfrossen energi i din krop. Traumet er frosset fast i din krop, fordi chokreaktionerne under – og i tiden efter – den traumatiske begivenhed, forblev uforløste.

En traumatisk begivenhed kan både involvere en fysisk og/eller psykisk trussel mod dit liv eller din sikkerhed. Det afgørende er, hvor bange og hjælpeløs du følte dig i situationen. Jo mere bange og hjælpeløs du følte dig, jo større er sandsynligheden for, at du blev traumatiseret.

Eksempler på traumatiserende begivenheder

Eksempler på traumatiserende begivenheder er:

  • Omsorgssvigt
  • Fysisk og psykisk vold
  • Seksuelt misbrug
  • Fjernelse fra dit hjem
  • Tab af en nærtstående person

Men også mindre alvorlige begivenheder kan sætte sig i din krop som et traume.

Sådan reagerer vi på traumatiske begivenheder

Vi kan reagere på traumatiske begivenhed på tre måder – nemlig ved at kæmpe, flygte eller fryse.

Hvis vi reagerer ved at kæmpe eller flygte, får vi frigivet den energi, som traumet udløser i kroppen. Derved heler traumet.

Hvis vi derimod reagerer ved at fastfryse, får vi ikke frigivet energien. Så sætter traumet sig i stedet i kroppen som intense og ubærlige følelser, der forstyrrer vores bevidsthed.

Symptomer på, at du har brug for traumeheling

Hvis du fx er vokset op med dysfunktionelle forældre, er der risiko for, at du er blevet traumatiseret som barn.

Traumer kan selvfølgelig også være opstå senere i livet, og disse traumer behøver behandling i lige så høj grad som barndomstraumer.

Måske oplever du, at du ikke kan komme dig over den angst, som du havde i forbindelse med den traumatiske begivenhed.

Du bliver måske ved med at føle dig overvældet og overmandet af begivenheden, og du kan have svært ved at håndtere din frygt og engagere dig i livet igen.

Måske oplever du symptomer som stress, PTSD, depression, angst, fysiske smerter i kroppen m.m.

Fordele ved traumeheling

Du kan betragte det at være traumatiseret som en slags fastfrysning. Når dit traume bliver helet, vil du begynde at tø op igen.

Du vil begynde at føle dig mere rolig, og din angst og uro vil aftage. Din søvn vil blive bedre, og du kan begynde at engagere dig i livet igen.

Metoder, som jeg anvender til traumeheling

De metoder, som jeg anvender og finder forløsende ved traumeheling, er psykoterapi, hypnose, EFT og kropsterapi. På den måde bliver traumet helet på alle planer.

Psykoterapi hjælper dig fx til at få nye erkendelser og indsigter samt forløse gammelt stof.

Ved hjælp af hypnose kan du hele ting, du har fortrængt.

EFT kan opløse traumer og blokeringer på dit energetiske plan og er fx blevet anvendt med gode resultater på krigsveteraner.

Kropsterapi frigør spændinger på dit fysiske og psykiske plan.

Ved behov supplerer jeg desuden med akupunktur og yoga for at berolige din krop samt dine tanker og følelser.

Træf allerede nu en beslutning om at bestille en tid hos mig, hvis du har traumer, som behøver heling.

Jeg har god erfaring med at hjælpe mine klienter med at hele traumer.

Desuden har jeg selv gået vejen, hvilket du kan læse om i menupunktet Om Tine.